Yurt dışı marka tescili iki şekilde olmaktadır;
Münferit ve WIPO
Markaların yurt dışı tescili ile ilgili Madrid Protokolünün Amaçları, Temel Özellikleri Ve Avantajları
Markaların uluslararası tescili iki anlaşma tarafından düzenlenmiştir: 1891 tarihli
Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve 1989’da kabul edilip,
01.12.1995’te yürürlüğe girerek 01.04.1996’da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşmasına ilişkin protokol.
Madrid Protokolu, 01.01.1999 tarihi itibariyle ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.

Paris Sözleşmesi’ ne taraf olan her devlet, anlaşma veya protokole yahut her ikisine birden taraf olabilir.

Protokole taraf devletler ve Protokole taraf örgütler bütün olarak “Akit Taraflar” olarak kabul edilirler. Akit Taraflar toplu olarak, Paris Sözleşmesinin 19’uncu Maddesi (Birlik ülkeleri sinai mülkiyetin himayesi için, kendi aralarında ayrı ayrı özel anlaşmalar yapmak hakkını saklı tuttuklarında mutabıktırlar) çerçevesinde özel bir birlik olan Madrid Birliğini oluştururlar.

Madrid Birliğine üye olan her ülke, birlikçe oluşturulan kurulun da üyesidir. Kurulun görevleri arasında; programın kabulü, birlik bütçesinin ve Madrid Sisteminin işlemesiyle ilgili ücretlerin belirlenmesini içeren yönetmeliklerin kabulü ve değiştirilmesi vardır.
Madrid Sisteminin Amaçları
Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede
(Protokole taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamak, Marka tescil edildikten sonra yapıilacak olan (ünvan veya adres degişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.
Sistemden Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sinai veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.

Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantiya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Birliği içerisinde olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz.

Uluslararasi marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.

Yurt dışı marka tescili başvurusunun, menşe ofis aracılığıyla Uluslararası Büroya yapılması zorunludur.

Uluslararası başvurunun marka orneğinin ve mal ve/veya hizmet listesinin esas markada veya esas başvuruda yer alan marka orneğiyle ve mal ve/veya hizmet listesiyle aynı olması zorunludur. Başvuru sahibi uluslararası başvuru ile tescilini talep edeceği mal ve/ veya hizmet listesinin kapsamını daraltabilir ancak genişletme yapamaz.

Uluslararası marka başvurusunun mal ve/veya hizmet listesi, Nis Sınıflandırmasına uygun olarak düzenlenmeli, sınıflara ayrılmış olmalı ve sınıf numaraları belirtilmiş olmalıdır.

Uluslararası başvuru sahibi, Paris Sözleşmesinin 4’üncü maddesine göre, menşe ofise veya başka bir ofise yapılan önceki bir başvurudan dolayı rüçhan hakkı talebinde bulunabilir. Rüçhan hakkı talebi icin ruchan hakkinin kaynaklandigi ofisin Anlasma veya Protokole taraf olmasi gerekmemektedir.

Uluslararasi basvuruda, markanin tescil ettirilmesi istenen Akit Taraflar (belirlenen Akit Taraflar) belirtilmelidir. Protokole taraf olan Akit Taraf Ofisinin mense ofis oldugu durumda, sadece Protokole veya hem Anlasmaya hem de Protokole (sadece Anlasmaya degil) taraf olan Akit Taraflar belirlenebilir.

Ofisi mense ofis olan Akit Taraf, uluslararasi basvuruda belirlenemez, sonradan belirlenmesi de mumkun degildir.

Uc cesit uluslararasi basvuru vardir:
Yalnizca Anlasma cercevesinde duzenlenen uluslararasi basvuru, bu tum belirlemelerin Anlasma cercevesinde yapildigi anlamina gelir.
Yalnizca Protokol cercevesinde duzenlenen uluslararasi basvuru, bu tum belirlemelerin
Protokol cercevesinde yapildigi anlamina gelir.
Hem Anlasma hem de Protokol cercevesinde duzenlenen uluslararasi basvuru, bazi belirlemelerin Anlasma bazi belirlemelerin de Protokol cercevesinde yapildigi anlamina gelir. Turkiye sadece Protokole taraf oldugundan, Turkiye?den yapilacak basvurularda yalnizca Protokol cercevesinde duzenlenen uluslararasi basvurulara iliskin hukumler uygulanacaktir.

Uluslararasi basvuru yalnizca Protokol cercevesinde duzenlenmis ise, Ingilizce, Fransizca ya da Ispanyolca olabilir. Bununla birlikte mense ofis basvuru sahibinin yukarida belirtilen dillere iliskin secimini sinirlayabilir. Turk Patent Enstitusu kendisine yapilacak uluslararasi basvurularin sadece Ingilizce yapilabilecegini belirterek, dile iliskin sinirlama getirmistir.

Uluslararasi marka tescil basvurusunda bulunabilmek icin asagida belirtilen ucretlerin odenmesi gerekmektedir.
Esas ucret,
Bireysel ucret talep etmeyen belirlenen her Akit Taraf icin tamamlayici ucret,
Protokol cercevesinde belirlenen ve boyle bir ucret almak istedigini beyan eden her
Akit Taraf icin bireysel ucret,
Mal ve hizmetlerle ilgili olarak uc siniftan fazla her sinif icin ek ucret (bireysel ucret almayacak Akit Taraflar icin).

Bu ücretler doğrudan Uluslararası Büroya ödenir. Ödeme biçimleri uluslararası başvuru formunda belirtilmiştir.