Faydalı model, Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen, patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir.
Faydalı model koruması, patentle aynı haklara sahiptir, tüm yasal hakları, yaptırımları, uygulanması, hazırlanması ve buluş sahibine verdiği haklar patentle aynıdır fakat yalnızca Türkiye’ de geçerlidir.
Koruma süresi 10 Yıldır ve bu süre boyunca koruma sağlar. 10 Yıl sonra buluş sahibinin hakları sona erer ve yenilenemez…
Kimyasal maddelere ve yöntemlere alınamaz.

Bir buluşun bu belgeyi alabilmesi için elle tutulur, gözle görülür olması gereklidir.
Patent müracaatları faydalı modele çevrilebildiği gibi faydalı model müracaatı da patent müracaatına çevrilebilir.
Müracaatları, patent müracaatları gibi araştırılır ve aynı konu farklı bir şahıs ya da tüzel kişilik tarafından tekrar faydalı model olarak tescil ettirilmek istenirse ikinci müracaat kabul edilmez.
Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir.
Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.
Öte yandan patent verilemeyecek konulara ek olarak usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.
Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi’dir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir.
Buluşa Patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.

Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler:
1- Yenilik;
Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
2- Sanayiye uygulanabilirlik;
Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Patent ile arasındaki farklar
1- Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
2- Koruma süreleri farklıdır,
3- Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.